BEYANNAME HAKKINDA

Yayın Tarihi : 2 Nisan 2021 Cuma 13:24

BEYANNAME HAKKINDA

5253 Sayılı Dernekler Kanunu'nun 19. Maddesi ve İçişleri Bakanlığın'ca yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 83. ve 84. Maddeleri uyarınca Derneklerin her yıl olduğu gibi bu yılda 2020 yılı içerisindeki faaliyetleri ile mali bilgilerini yönetmelikte belirlenen Ek:21 Dernekler Beyannamesi ile her takvim yılının ilk dört ayı içerisinde , yani Nisan ayı sonuna kadar Mülki İdare Amirliği'ne vermekle yükümlüdür. 

Mülki İdare Amirliği'ne verilecek beyannamenin süresi içinde verilmesi gerekmektedir 

Tüm Kulüplerimize önemle duyurulur. 

Bu haber toplam 660 ziyaretçi tarafından görüntülenmiştir.